Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli NGO

5 lutego  zorganizowaliśmy spotkanie aktywizacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy  otrzymali informację dotyczące dofinansowania inicjatyw lokalnych w 2013 roku. Podczas spotkania zostały przedstawione: zasady dotyczące składnia wniosków w ramach otwartych konkursów ofert, możliwości pozyskania środków w ramach działania Małe Projekty oraz informacje o konkursie grantowym dla dzieci i młodzieży który Fundacja wspomagania wsi ogłaszała co roku przed wakacjami. Kolejnym punktem programu spotkania było szczegółowe omówienie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu Równać Szansę 2013. Na zakończenie spotkania Pani Justyna Clark przekazała informację dotyczące diagnozowania lokalnej społeczności  pod kątem potrzeb młodzieży. Dziękujemy  również wszystkim  prelegentom, którzy opowiedzieli o  swoich doświadczeniach we wnioskowaniu do Fundacji Wspomagania Wsi – Katarzynie Tomaszewskiej sołtys wsi Kiszewko, Janowi Czartoszewskiemu sołtysowi wsi Przeciwnica, Filipowi Henschke oraz Justynie Clark.  Liczymy, że jak najwięcej podmiotów skorzysta z możliwości wnioskowania a przyznane dotacje wpłyną na rozwój kapitału społecznego na naszym terenie.

Dodaj komentarz