Zmiana rozporządzenia

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zmieniło się rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie dostępne jest na stronie Dz.U. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/63/1

Dodaj komentarz