Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków spółdzielni

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy informacje dotyczącą szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków spółdzielni.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie będzie organizował w terminie kwiecień – maj 2013 roku weekendowe szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz członków spółdzielni.

W tym przypadku Koła Gospodyń Wiejskich rozumie się przez: 1) KGW zarejestrowane w KRS ( wtedy na karcie zgłoszeniowej jest konieczna pieczątka tego KGW), 2) KGW zarejestrowane tylko w UG ( wtedy pieczątka UG na karcie zgłoszeniowej), 3) KGW podległe WZORiKR w każdym województwie ( wtedy pieczątka WZORiKR).

Spółdzielnie – socjalne, mieszkaniowe, mleczarskie, wszystkie działające na obszarach wiejskich!Wtedy pieczątka danej Spółdzielni na karcie zgłoszeniowej!

Z każdej instytucji wspomnianej wyżej może uczestniczyć maksymalnie 5 uczestników/uczestniczek. Szkolenie jest bezpłatne. Przyjazd w piątek. Wyjazd w  niedzielę. Szkolenie odbędzie się w sobotę i niedziele. Organizatorzy pokrywają koszty: merytoryczne szkolenia, wyżywienia, noclegów oraz przerw kawowych. Koszt transportu po stronie uczestników!

Harmonogram szkolenia obejmuje tematykę: PROW, LGD, obszary wiejskie!

Na zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2013 r.

Dodaj komentarz