FIO szansą dla stowarzyszeń

8 stycznia zorganizowaliśmy spotkanie aktywizacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych, którzy podczas spotkania otrzymali informację o możliwości ubigania sie o środki na wsparcie aktywności społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podczas spotkania Renata Gembiak – Binkiewicz szczegółowo przedstawiła priortrety w ramach których można ubiegać się i wsparcie, formularz wniosku oraz przykłady zrealizowanych projektów. Liczymy, że jak najwiecej podmiotów skorzysta z możliwości wnioskowania a przyznane dotacje wpłyna na rozwój kapitału społęcznego na naszym terenie.

Dodaj komentarz