FIO szansą dla stowarzyszeń

Cztery złożone wnioski  do  Funduszu Inicjatyw Obywatelskich to efekt spotkania, które zorganizowała LGD Kraina Trzech Rzek  8 stycznia dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych, dotyczące możliwości ubigania sie o środki na wsparcie aktywności społecznej z FIO.

Dodaj komentarz