Projekty z LGD Kraina Trzech Rzek nagrodzone

Podczas piątkowej konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski wraz z Renatą Zielińską, Dyrektor Departamentu PROW w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Emilią Dunal – Dyrektor Departamentu PROW UMWW wręczyli nagrody za najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W czołówce znalazły się dwa projekty zrealizowane za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek;  trzecie miejsce zajęła inwestycja Gminy Ryczywół polegająca na budowie placów zabaw a wyróżnienie otrzymała Gmina Oborniki za utworzenie miejsca pamięci powstańców wielkopolskich w Pacholewie. Nagrodę dla Gminy Ryczywół odebrał wójt Jerzy Gacek natomiast w imieniu burmistrza Obornik Tomasz Szramy wyróżnienie odebrała sołtys Pacholewa Bożena Kubiatowicz.

Podczas konferencji Zofia Szalczyk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, dokonała podsumowania dotychczasowego poziomu wdrażania PROW, przedstawionego przez Emilię Dunal, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność większej promocji działań Lokalnych Grup Działania. Renata Zielińska z Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi omówiła kolejny okres programowania obejmujący lata 2014-2020, który niesie szereg zmian i nowych możliwości zarówno dla lokalnych grup działania jak i dla beneficjentów.

Dodaj komentarz