Projekty złożone w ramach konkursu Wieś Jak Marzenie

Członków stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek prosimy o oddawanie głosów na projekty złożone w ramach konkursu Wieś Jak Marzenia 2012

Ocena polega na przyznaniu każdemu projektowi od 0 do 2 punktów za każde z kryteriów oceny.  Karta oceny, na której nie zostaną ocenione wszystkie projekty, nie będzie brana pod uwagę przy zliczaniu punktów. Przyznane punkty sumują się automatycznie, jeśli karta jest wypełniana elektronicznie, w przypadku wypełniania ręcznego należy  wpisać zliczone punkty dla danego projektu.

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do biura LGD Kraina Trzech Rzek do 16.11.2012 r.:

– w wersji papierowej – osobiście lub pocztą na adres LGD Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki (decyduje data wpływu do biura) lub

– w wersji elektronicznej – na adres biuro@kraina3rzek.pl

Wśród osób, które przekażą prawidłowo wypełnione karty rozlosowane zostaną 3 zestawy gadżetów J.

karta głosowania – Wieś jak marzenie 2012 _ _ wypeł. ręczne

karta głosowania – Wieś jak marzenie 2012 _ e-mail

WJM LUDOWY KLUB SPORTOWY TĘCZA – LULIN

WJM OSP DĄBRÓWKA LEŚNA

WJM OSP OCIESZYNWJM OSP KISZEWO

WJM STOWARZYSZENIE BOGDANOWO ZAWSZE AKTYWNI

WJM STOWARZYSZENIE MAŁE JEST PIĘKNE

WJM STOWARZYSZENIE RADOM

WJM STOWARZYSZNIE WIEŚ NA MEDAL

WJM TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Dodaj komentarz