Wnioskodawcy poznawali zobowiązania umowy o dofinansowanie i formularz wniosku o płatność

28 sierpnia 2012 r. w uroczym wnętrzu Izby Leśnej Puszczy Noteckiej spotkali się wnioskodawcy, którzy podczas wiosennego naboru złożyli do LGD Kraina Trzech Rzek wnioski o przyznanie pomocy w ramach Małych projektów i Różnicowania w kierunku działalności nierolnicze.
Podczas spotkania pracownicy biura LGD przedstawili obowiązki beneficjenta wynikające z postanowień umowy o przyznaniu dofinansowania, zasady wizualizacji zawarte w KSIĘDZE WIZUALIZACJI ZNAKU PROW NA LATA 2007-2013 oraz zasady przygotowania wniosku o płatność.

Dodaj komentarz