Zapraszamy do udziału w spływie promienistym

30 sierpnia br. zapraszamy do udziału w promienistym spływie kajakowo-tratwianym:

 1. Spływ kajakami lub tratwami na rzece Warcie z Mściszewa w gminie Murowana
  Goślina – przystań Binduga do Obornik. Długość trasy wynosi około 15 km.

 

 1. Spływ kajakami na rzece Wełnie z Jaracza do Obornik. Długość trasy wynosi
  około 17 km.

Spływ jest imprezą turystyczną zorganizowaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek. Koszt uczestnictwa w spływie pokrywa organizator.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,
Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Plan spływu:

11.00 – Start – uroczyste otwarcie spływu – ul. Wodna, Oborniki

11.20 – wyjazd uczestników spływu autokarami na miejsce wodowania w Jaraczu i Mściszewie

około 13.00 – podstawowe szkolenie, przydział sprzętu, rozpoczęcie spływu

około 17.00 – meta spływu w Obornikach, teren rekreacyjny w „Guma Wicherek”, ul. Wodna, ciepły posiłek.

Świadczenia:

 • obsługa spływu,
 • przewóz uczestników z Obornik na miejsce wodowania,
 • miejsce w kajaku dwuosobowym lub tratwie,
 • ciepły posiłek,
 • ubezpieczenie NNW.

 

Zgłoszenia uczestników:

Zapisy trwają do 24 sierpnia br. lub do wyczerpania miejsc.  

Zapisy przyjmowane są do 24 sierpnia br. przez pracowników biura LGD Kraina Trzech Rzek – Oborniki, ul. Marsz. J Piłsudskiego 76, pokój nr 30; tel. 535-978-545, 883 777 918, 791 222 764, biuro@kraina3rzek.pl

Zgłoszenie uczestników musi zawierać następujące dane: 

 1. imię i nazwisko uczestnika spływu,
 2. adres zamieszkania,
 3. nr PESEL,
 4. nr telefonu kontaktowego, e-mail

Regulamin spływu

Dodaj komentarz