Uwaga! Konkurs grantowy w ramach programu “Równać szanse 2012”

W ramach programu Równać szanse 2012 o dotacje  mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Wysokość dotacji: do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne,

 rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.
Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku.

Informacje oraz formularze:

http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne/

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD:

biuro@kraina3rzek.pl

tel: 791 222 764, 883 777 918

Dodaj komentarz