Przedsiębiorczość społeczna w Ryczywole

27 sierpnia 2012 r. odbyło się w Urzędzie Gminy w Ryczywole spotkanie inaugurujące nieformalną platformę współpracy osób i podmiotów zainteresowanych pracą na rzecz zainicjowania i skoordynowania działań, mających na celu stworzenie systemu wsparcia dla lokalnego modelu gospodarki społecznej.
W Ryczywole ma powstać Centrum Integracji Społecznej a w perspektywie również spółdzielnia socjalna, w której zatrudnienie znajdą osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
Cele te będą osiągane poprzez m.in. propagowanie idei partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz realizację projektów przedsiębiorczości społecznej.

Dodaj komentarz