Spotkanie informacyjne dla beneficjentów małych projektów i Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dla wnioskodawców Małych projektów i Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, które rozpocznie się o godz. 11.00; 28 sierpnia 2012 (wtorek) w Izbie Leśnej Puszczy Noteckiej w Nadleśnictwie Oborniki – Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1.

Podczas spotkania omówione zostaną:
– obowiązki beneficjenta wynikające z postanowień umowy o przyznaniu dofinansowania,
– zasady wizualizacji zawarte w KSIĘDZE WIZUALIZACJI ZNAKU PROW NA LATA 2007-2013
– zasady przygotowania wniosku o płatność.
Przypomnimy też o możliwości wnioskowania o 20 % wyprzedzającego finansowania, które będzie wpłacane w ciągu miesiąca po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Dojazd:

Wyświetl większą mapę

Dodaj komentarz