Rozwijamy turystykę w Krainie Trzech Rzek

22 lipca odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tworzenia pakietu turystycznego, podczas którego uczestnicy opracowali koncepcję trzech zintegrowanych produktów turystycznych.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów zajmujących się  świadczeniem usług turystycznych na terenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek.

Głównym celem  projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności terenów wiejskich o dużym, niewykorzystanym potencjale turystycznym. Opracowanie pakietów turystycznych jest odpowiedzią na potrzeby turystów, którzy coraz częściej wybierają oferty wypoczynku zorganizowanego. Trzy  dwudniowe pakiety zaspokoją  różne oczekiwania turystów: poszukujących mocnych wrażeń , grup szkolnych i  miłośników spokojnego  wypoczynku na wsi. Przygotowane pakiety zostaną opracowane w formie atrakcyjnych ulotek przedstawiających możliwości zorganizowania wypoczynku dla grup turystycznych, szkół oraz turystów indywidualnych. Informacje o pakietach zostaną  zamieszczone na stronie  internetowej LGD Kraina Trzech Rzek oraz rozpowszechniane podczas targów, w których Lokalna Grupa Działania bierze udział w charakterze wystawcy .

Dodaj komentarz