Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR w związku z dodatkowymi środkami na realizację LSR.

LGD Kraina Trzech Rzek zamierza ubiegać się o  pozyskanie dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół na lata 2013 – 2014, które będą mogły być przeznaczone na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań (dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów).

Jednym z warunków koniecznych do spełnienia przez LGD jest wprowadzenie do Lokalnej Strategii Rozwoju dodatkowych przedsięwzięć i/lub celów szczegółowych.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek zwraca się więc z prośbą o zgłaszanie propozycji nowych przedsięwzięć, celów szczegółowych lub zmian celów istniejących już w LSR, celem uwzględnienia ich w projekcie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. Pomocne przy oracowywaniu nowych przedsiewzięć i celów będą Państwa pomysły na projekty, które do tej pory nie wpisywały się w zakres LSR  – prosimy o informacje o planowanych projektach.
Uprzejmie informujemy, że konsultacje społeczne będą trwały do dnia 27 lipca 2012r .-w tym czasie mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje propozycje drogą mailową (
biuro@kraina3rzek.pl), telefonicznie ( 883 777 918) lub bezpośrednio w siedzibie LGD w godzinach pracy biura.

Przedsięwzięcia i cele zawarte w LSR przed aktualizacją w lipcu 2012 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Dodaj komentarz