Spotkanie informacyjne dla członków Rady LGD połączone z wizytacją miejsca realizacji małego projektu

5 czerwca członkowie Rady LGD wzięli udział w spotkaniu, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność w zakresie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy.
Analizie poddany został stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia rozdysponowania środków w ramach poszczególnych działań PROW i poziomu osiągniętych wskaźników.

Członkowie Rady LGD mieli możliwość obejrzenia miejsca poświęconego pamięci powstańców wielkopolskich pochodzących z Pacholewa. Powstało ono w wyniku realizacji przez Gminę Oborniki małego projektu pt.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca pamięci powstańców wielkopolskich w miejscowości Pacholewo”(dofinansowanie: 4 713,80 zł).

Dodaj komentarz