Mamy swoją reprezentantkę w Grupie Roboczej KSOW!

Z radością informujemy, że prezes LGD Kraina Trzech Rzek, Renata Gembiak – Binkiewicz została wybrana na przedstawiciela Loklanych Grup Działania do Grupy Roboczej ds. KSOW w Województwie Wielkopolskim.

W dniu 19 kwietnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim ustalając jej skład instytucjonalny. Do powołania organu opiniodawczo-doradczego zwanego Grupą Roboczą ds. KSOW, na poziomie regionalnym zobowiązał zarządy województw znowelizowany zapis ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do zadań Grupy będzie należało, między innymi określanie priorytetów działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz opiniowanie projektów planów działania KSOW.

Dodaj komentarz