Absulutorium uchwalone

26.06 odbyło sie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek, podczas którego podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno – finasowego zarządu LGD Kraina Trzech Rzek, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2011 rok oraz w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok. Walne zebranie członków podjeło również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.

Dodaj komentarz