XI JARMARK WIELKANOCNY – informacja dla twórców i wystawców

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 31.03-01.04. 2012 r. w godz. 10.00-17.00 XI Jarmark Wielkanocny.
Wszyscy wytwórcy wyrobów ludowych, którzy chcieliby wziąć udział w Jarmarku muszą wcześniej zapoznać się z regulaminem oraz wypełnić i przesłać organizatorowi prawidłowo wypełnioną KARTĘ UCZESTNIKA IMPREZY w terminie do 19 marca 2012 r. /przesłać można także faksem lub e-mailem/ na adres:
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
ul. Dworcowa 5,
62-052 Komorniki

tel.: 0-61 81 07 629, fax: 0-61 81 07 642,
e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl

Szczegółowe informacje na str. Muzeum: www.muzeum-szreniawa.pl

Dodaj komentarz