Formularz wniosku o przyznanie pomocy na Mały projekt, instrukcja jego wypełniania i inne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi załączonymi dokumentami!
Poniżej zamieszczony został formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja do wniosku i inne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku, w tym wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji i kryteria wyboru operacji przez LGD oraz formularze dodatkowych załączników do wniosku (zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie do udzielania informacji):

W_1_413_MP_5z_edytowalny

instrukcja wypełniania wniosku MP – IW_1_413_MP_5z

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla MP

wykaz_dokumentów_niezbędnych_do_wyboru_operacji

minimalne_wymagania

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych MP

zobowiazanie_do_udzielania_informacji MP
Formularze zamieszczone są też na stronie ARiMR.

Zakres Realizacji Małych Projektów czyli na co można dostać dofinansowanie.

Dodaj komentarz