Dzień Kobiet okazją do aktywizacji

Okazuje się, że również  obchody Dnia Kobiet są dobrą okazją do aktywizowania mieszkanek z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek. Organizatorzy spotkań obdarowywali Panie kwiatami a LGD – materiałami informacyjnymi.

8 marca odbyło się w Przebędowie spotkanie dla Pań zorganizowane przez Stowarzyszenie Dolina Trojanki. Oprócz życzeń i słodkości zaproponowano uczestniczkom zapoznanie się z działalnością naszego stowarzyszenia. R. Gembiak-Binkiewicz omówiła dotychczasowe zadania zrealizowane przez LGD oraz  przedstawiła plan pracy na najbliższe półrocze, ze szczególnym uwzględnieniem naboru wniosków na małe projekty.

Podczas spotkania w Dąbrówce Leśnej, które odbyło się 9 marca, nadrzędnym tematem było przedstawienie korzyści wynikających z funkcjonowania w miejscowości stowarzyszenia, mogącego być beneficjentem różnych programów grantowych. Rezultatem dyskusji jest lista 15 pań chcących brać udział w pracach przyszłego stowarzyszenia i projekt zrealizowania w sołectwie warsztatów wielkanocnych.

Dziękujemy organizatorom  – władzom Stowarzyszenia Dolina Trojanki i sołtysowi Dąbrówki Leśnej za zaproszenie i umożliwienie przekazania istotnych wiadomości w tak sympatycznych warunkach.

Dodaj komentarz