Wielkopolski Klub Fotograficzny

 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich organizuje „Wielkopolski Klub Fotograficzny”.
Inicjatywa ma na celu promocję dobrych praktyk w wykorzystaniu środków unijnych oraz promocję unikatowych zdjęć odnoszących się do tematyki obszarów wiejskich.
Prosimy szczególnie o nadsyłanie fotografii ukazujących krajobrazy i przemiany wsi wielkopolskiej, prezentujących miejsca warte poznania, pokazujących innowacyjne projekty finansowane z funduszy unijnych.
 Zachęcamy do nadsyłania zdjęć i fotoreportaży dotyczących wielkopolskich obszarów wiejskich.

Zdjęcia będą umieszczane w galerii na stronie wielkopolskie.ksow.pl oraz www.prow.umww.pl  oraz w Monitorze Wielkopolskim – dodatku do Gazety Wyborczej oraz Głosu Wielkopolskiego.

  1. Zdjęcie – format: jpg, png, gif, rozmiar pliku: do 500 kb, wymiary: do 640×480 px.
  2. Tytuł zdjęcia lub fotoreportażu – (max. 50 znaków).
  3. Opis – (max. 300 znaków) – informacja na temat zdjęcia lub fotoreportażu z uwzględnieniem: miejscowości oraz daty wykonania zdjęcia.
  4. Autor – imię, nazwisko oraz numer telefonu

Zdjęcia i fotoreportaże należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: klub.fotograficzny@umww.pl z dopiskiem „Wielkopolski Klub Fotograficzny”.
W razie pytań prosimy o kontakt:

Bartosz Zielonacki

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
tel.: 61-626 60 90, fax: 61-626 60 04
 www.umww.pl www.ksow.pl

Dodaj komentarz