Leśna Izba Edukacyjna Puszczy Noteckiej

Nadleśnictwo Oborniki
64-600 Oborniki, Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1,
tel. 61 29 71 302,oborniki@poznan.lasy.gov.pl  
www.oborniki.poznan.lasy.gov.pl

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród przedszkolaków i uczniów to jedno z ważniejszych wyzwań społecznego wymiaru działalności Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Oborniki wykorzystuje do tego celu otwartą w 2004 roku Izbę Edukacyjną „Puszczy Noteckiej” mieszczącą się w siedzibie Nadleśnictwa. Miejsce to stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć terenowych na ścieżkach dydaktycznych. Leśna Izba Edukacyjna wyposażona jest w liczne eksponaty, plansze oraz okazy ze świata roślin i zwierząt (trofea łowieckie dzika, jelenia, sarny oraz daniela). To, co w lesie trudne do zobaczenia, młodzi ludzie mogą poznać z bliska. Izbę odwiedza rocznie kilka tysięcy osób w różnym wieku. Jest dużą atrakcją dla szkół w zasięgu kilku gmin i powiatów. Spotkania o różnej tematyce stanowią doskonałe uzupełnienie zarówno w procesie edukacji szkolnej jak i w szerzeniu pasji poznawania piękna przyrody.

Pełna oferta ze strony Nadleśnictwa obejmuje:

  • zajęcia w izbie edukacyjnej z przewodnikiem – leśnikiem,
  • zajęcia  w zakresie tematycznym uzgodnionym z nauczycielem lub opiekunem grupy,
  • zajęcia terenowe z leśnikiem na 4 dostępnych ścieżkach dydaktycznych,  dostosowane  do wieku uczestników, zajęcia terenowe w innych miejscach lasu (poza ścieżkami dydaktycznymi) w zależności od potrzeb uczestników,
  • wykorzystanie obiektu dla celów konferencyjnych w „leśnej scenerii”.

Wszelką formę wykorzystania obiektu należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 61 2971302.

Dodatkowo niedaleko izby edukacyjnej znajduje się strzelnica myśliwska, na której można zorganizować ognisko oraz konsumpcję.Wyświetl większą mapę

Dodaj komentarz