Informacja dla beneficjentów

Uprzejmie przypominamy beneficjentom Małych Projektów o konieczności wypełnienia sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach PROW 2007-2013.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Sprawozdawczość

Dodaj komentarz