W Rokosowie omawialiśmy stan wdrażania LSR

29  listopada odbyło się w Rokosowie spotkanie przedstawicieli wielkopolskich lokalnych grup działania z Marszałkiem Tomaszem Bugajskim. Omawiano podczas niego stan wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz działalność LGD związaną z aktywizacją mieszkańców.

Okazało się, że niektóre z LGD mają problem z rozdysponowaniem środków przeznaczonych na “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. O wiele lepiej wygląda stan wdrażania “Odnowi i rozwoju wsi” oraz “Małych projektów”. Podkreślano jednak, iż dużym problemem jest zasada refundacji ograniczająca możliwość wnioskowania o środki PROW przez organizacje pozarządowe.

Dodaj komentarz