Odbyło się pierwsze “Spotkanie Piernikowe”

15 grudnia 2011 r. w budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Obornikach odbyło się „Spotkanie piernikowe”, mające na celu poinformowanie o zasadach działalności LGD, podsumowanie zadań zrealizowanych w 2011 r. oraz omówienie planów na kolejny rok.

Po powitaniu zebranych omówione zostały zasady działania stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem procedury składania przez beneficjentów wniosków o przyznanie pomocy oraz ich oceny i wyboru do finansowania przez Radę LGD. Następnie zaprezentowano stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, omawiając przy tym projekty, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Projekty wybrane do finansowania przez LGD Kraina Trzech Rzek

Kolejny  punkt  spotkania dotyczył działań informacyjnych i aktywizacyjnych wdrożonych w 2011 roku.

Zadania aktywizacyjne zrealizowane w roku 2011

Spotkanie zakończyła dyskusja nad przedsięwzięciami zaproponowanymi przez zarząd do realizacji w nadchodzącym roku. W jej wyniku zadecydowano, że przyszłoroczna edycja konkursu „Wieś jak marzenie” będzie adresowana dla sołectw, które przygotują projekty skierowane do młodzieży. Zebrani byli zgodni, że ta grupa społeczna ma ograniczony dostęp do zajęć, które zapewnią ciekawe spędzenie czasu pozwalające na rozwijanie swych umiejętności i zainteresowań, przy jednoczesnym integrowaniu się z innymi mieszkańcami.

Znalazło się też miejsce na przedświąteczny akcent, nawiązujący do tytułu spotkania – każdy z uczestników wraz z życzeniami otrzymał „LGD-owskiego pierniczka”.

Członkowie zarządu wyrazili nadzieję, że spotkania piernikowe wejdą na stałe do kalendarza imprez, ułatwiając oddolność inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenie.

Dodaj komentarz