Nowy wniosek o płatność dla działania Małe Projekty

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż ARIMR dokonała aktualizacji formularza wniosku o płatność obowiązującego od 15.12.2011r. w ramach działania:  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (wersja 5z).

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, 5z (MP) – 413

Wniosek o płatność Adobe Reader do edycji, 5z (MP) – 413

Załacznik 21d do edycji, 5z (MP) – 413

Załącznik 16 do edycji, 5z (MP) – 413

Załącznik 21b do edycji, 5z (MP) – 413

Dodaj komentarz