Trwa Realizacja Małego Projektu w Pacholewie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zakończono pierwsze prace przy realizacji projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca pamięci powstańców wielkopolskich w miejscowości Pacholewo.
10 listopada 2011 r. odbyło się  uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci uczestników Powstania Wielkopolskiego w Pacholewie. Pomysłodawcą  ustawienia tablic upamiętniających powstańców wielkopolskiech z Pacholewa był pan Roman Białachowski.
Koncepcja zorganizowania w Pacholewie Parku Powstańców przewidywała montaż  dużej tablicy pamiątkowej oraz dwudziestu indywidualnych  tablic z nazwiskami mieszkańców, podkomendnych porucznika Leona Masiakowskiego, którzy walczyli w II. Kompanii IV. Baonu z Murowanej Gośliny.
Osobami najbardziej zaangażowanymi w realizację tego projektu byli Bożena Kubiatowicz Sołtys Pacholewa, Adam Kubiatowicz oraz Roman Białachowski . Na uznanie również zasługują Rada Sołecka, mieszkańcy wsi Pacholewo i Ochotnicza Straż Pożarna, która społecznie pomagała przy pracach porządkowych i budowlanych.
Grupa ta znalazła wsparcie u burmistrza Obornik Tomasza Szramy, który zdecydował się złożyć wniosek do LGD Kraina Trzech Rzek o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Lokalna Grupa Działania  Kraina Trzech Rzek  przyznała na jego realizację kwotę w wysokości:  4 713, 80 zł.

Dodaj komentarz