Składka członkowska za 2011 rok

Uprzejmie przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2011. Kwota składki wynosi 30,00 zł i należy ją wpłacać na rachunek bankowy stowarzyszenia, podając w tytule nazwisko/nazwę członka stowarzyszenia oraz rok, którego dotyczy wpłata.
Nr rachunku: 08 1140 2017 0000 4802 1053 3927

Polecenie przelewu

Dodaj komentarz