Odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek

W dniu 9 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2  w Obornikach odbyło się Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD  Kraina Trzech Rzek.  W imieniu Zarządu kończącego kadencję sprawozdanie z działalności w okresie 2008-2011 złożył Prezes  Waldemar Krankiewicz. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Koralewska przedstawiając  sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący obrad Pan Konrad Strykowski wraz z pracownikami biura  podziękował w imieniu członków LGD  Zarządowi i Komisji Rewizyjnej  za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia   oraz  rozwoju obszaru LGD Kraina Trzech Rzek .

Po dyskusji odbyły się wybory Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.

Prezesem została Pani Renata Gembiak – Binkiewicz

Wiceprezesami zostali   Małgorzata Najdek i Krzysztof Hetmański.

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Maria Koralewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Roman Białachowski

Paweł Bukowski.

Dodaj komentarz