Nasze Liderki w akcji

 20 października podczas Międzynarodowych Targów Regionów i Produktów Turystycznych – Tour Salon odbyła się konferencja  pod tytułem „Kobiety w akcji – liderki dla rozwoju wsi”.

Spotkanie było swojego rodzaju podsumowaniem zapoczątkowanych w 2010 roku spotkań w ramach Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego organizowanej przez Wielkopolski Sekretariat Regionalny KSOW.

W konferencji brało udział kilkaset pań z terenu całego Województwa Wielkopolskiego uczestniczyły także przedstawicielki Krainy Trzech Rzek: Marzena Otolińska, Monika Olech, Aleksandra Łukaszyk, Bożena Kubiatowicz, Katarzyna Gąsiorek, Teresa Kuboń, Renata Kijek, Jolanta Popiołkiewicz,  Anna Michałowska, Małgorzata Najdek, Renata Gembiak – Binkiewicz, Karolina Skowrońska.

Trzy LGD (w tym nasza :)) miały możliwość przedstawić najaktywniejsze panie, którym szkoła liderek pomogła w rozpoczęciu lub dalszej działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Trzy aktywne panie z naszego terenu opowiedziały  jak dzięki Szkole Liderek próbują zmienić siebie i oblicze swoich wsi. Wystąpienie liderek poprzedziła wypowiedź kierownika  biura LGD Renaty Gembiak – Binkiewicz, która podkreśliła, iż efektem udziału w Szkole Lokalnych Liderek u naszych aktywnych pań jest nabranie  pewności siebie i chęci do działania na rzecz swojej wsi oraz wzrost pozycji społecznej w środowisku lokalnym. Jako przykład podała panie: Monikę Ewert i Eugenię Wojcieszak, które po powrocie  ze szkoły liderek zostały członkami rady sołeckiej w Długiej Goślinie.

Jolanta Popiołkiewicz z Rakowni opowiedziała   o  aktywnie działającym Stowarzyszeniu Przyjaciół Rakowni,  które pozyskało dofinansowanie na wybudowanie nowej świetlicy wiejskiej, o próbach integrowania ze sobą rdzennych i napływowych mieszkańców miejscowości, o pracy nad utworzeniem w Rakowni Koła Gospodyń Wiejskich.

Bożena Kubiatowicz z Pacholewa przedstawiła projekt,  który powstał z  inicjatywy mieszkańców oraz władz gminy, w ramach którego  zagospodarowano zaniedbany do tej pory teren, tworząc miejsce upamiętniające Wielkopolskich Powstańców, pochodzących z Pacholewa. Wspomniała również o aktywizacji mieszkańców do wspólnego działania na rzecz swojej wsi, w tym o współpracy z kolejną lokalną  Lucyną Białachowską.

Anna Michałowska z Zawad opowiedziała o nawiązaniu dzięki Szkole Liderek współpracy z sołectwem Ryczywół. W efekcie kooperacji oba sołectwa zorganizowały wspólne  „Święto pieczonego ziemniaka” –  imprezę, w której wzięli licznie udział mieszkańcy tych miejscowości.   Impreza była na tyle udana, że zapewne będzie corocznym świętem  dwóch sołectw.

Wystąpienie naszych liderek spotkało się z gorącym przyjęciem ze strony pozostałych uczestniczek konferencji, czego wymiernym efektem były gorące oklaski, nagradzające każdą z pań.

Konferencja Liderek

Dodaj komentarz