Konferencja Liderki z Krainy Trzech Rzek

Serdecznie zapraszamy
na konferencję
„Liderki z Krainy Trzech Rzek”
organizowaną przez LGD Kraina Trzech Rzek
2 grudnia 2011 r.(piątek), o godz. 14.00,
w Świetlicy Wiejskiej w Długiej Goślinie (Długa Goślina 22)
Celem konferencji jest prezentacja kobiet – liderek lokalnego rozwoju, podejmujących różnorodne działania zmierzające do poprawy jakości życia w ich miejscowościach.
Równolegle z konferencją odbywać się będą zajęcia grupy zabawowej powołanej przez LGD Kraina Trzech Rzek, zatem aktywne mamy zapraszamy na spotkanie razem z dziećmi.
Konferencja będzie pierwszym z cyklu spotkań mających na celu kontynuację idei szkoły liderek lokalnego rozwoju.

  • W programie:
     Gdzie diabeł nie może…. – czyli kobiety na wsi – krótki wykład na temat miejsca kobiety w sielskiej rzeczywistości wiejskiej
     Portrety liderek, czyli jak własnymi rękami zmieniać wieś
     Jak nie Ty to kto, czyli krótkie warsztaty motywacyjne
     Niespodzianka dla uczestniczek

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek

Dodaj komentarz