Spotkanie aktywizacyjne „Sprzedaż bezpośrednia możliwości i problemy”

Lokalna Grupa  Działania Kraina Trzech Rzek zaprasza na spotkanie aktywizacyjne
„Sprzedaż bezpośrednia możliwości i problemy” 29 września 2011 r. od godziny 12 do 15
w siedzibie Nadleśnictwa Obornik ul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna. Spotkanie  ma na calu aktywizację mieszkańców w kierunku powstawania produktów tradycyjnych i ich sprzedaży bezpośredniej.  Chęć wzięcia udziału prosimy zgłaszać telefonicznie (791-222-764, 883-777-918) lub osobiście w biurze LGD
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 (Urząd Miejski w Obornikach) pokój nr. 30 do dnia 28 września 2011 r.

Dodaj komentarz