Podróż studyjna 24-25 września 2011 r.

24-25 września 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek zrealizowała podróż studyjną do dwóch sąsiadujących ze sobą LGD w województwie opolskim. Na terenie LGD Górna Prosna  uczestnicy mieli możliwość spotkania z sołtysami  Janówki, Miechowej, Dobiercia,  przedstawicielami aktywnie działających Kół Gospodyń Wiejskich i zapoznania  się z ich działalnością. Podczas wizyty w Świetlicy Wiejskiej w Janówce  mogli podziwiać różnorodne i chwilami zaskakujące wyroby rękodzielnicze  wykonane przez  Koła Gospodyń Wiejskich posłuchać utworów w wykonaniu zespół Miechowianki a także skosztować regionalnych potraw przygotowanych  przez gospodynie wiejskie

Następnym punktem programu było zapoznanie się z projektem turystyki wiejskiej na przykładzie rekonstrukcji Średniowiecznego Grodu  w Biskupicach – Brzózkach.

Podczas zwiedzania  Prezes Stowarzyszenia LGD Górna Prosna p. Marian Ponichtera  i kierownik biura LGD p. Jolanta Wartak zaprezentowali  działalność stowarzyszenia i opowiedzieli o atrakcjach turystycznych na terenie gmin członkowskich.  Następnego dnia na  terenie LGD Kraina Dinozaurów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kolejnymi przykładami wykorzystania potencjału turystycznego obszaru tj. Jura Parkiem,  gdzie głównym inwestorem i podmiotem prowadzącym jest Stowarzyszenie Delta  oraz przystanią kajakową w  miejscowości Kolonowskie, będącą efektem wspólnego projektu gmin członkowskich: Kolonowskie, Zawadzkie i Ozimek.

Ostatniego dnia po południu dla uczestników zorganizowano spotkanie z p. Anną Golec prezesem Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów  gdzie została zaprezentowana działalność LGD i atrakcje turystyczne występujące na ich terenie

Dodaj komentarz