Wyniki oceny wniosków na Małe projekty i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, po II Posiedzeniu Rady

28.06.2011 Rada Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek dokonała wyboru operacji do finansowania w ramach działania: “Małe projekty” i ” Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

Lista operacji wybranych do finansowania MP

Lista operacji niewybranych do finansowania MP

Lista operacji wybranych do finansowania RDN

Lista niewybranych operacji RDN

Dodaj komentarz