Wilczy park w Stobnicy

Stacja Doświadczalna w Stobnicy powstała w 1974 roku w celu hodowli, restytucji i reintrodukcj rzadkich i ginących gatunków zwierząt. Położona jest w Puszczy Noteckiej na terenie nadleśnictwa Oborniki nad malowniczym strumieniem Kończak, który ze względu na bogactwo flory i fauny oraz walory krajobrazowe objęty będzie ochroną w formie rezerwatu przyrody. Stacja w Stobnicy znana jest w kraju i za granicą głównie z możliwości bezpośredniej obserwacji wilków w prowadzonej tam hodowli tego gatunku. Celem hodowli wilków w Stobnicy jest propagowanie w społeczeństwie idei ochrony tego zagrożonego wyginięciem, wpisanego do “Polskiej czerwonej księgi zwierząt” drapieżnika, a docelowo utworzenie w Stobnicy pierwszego puszczy Noteckiej w Polsce i całej środkowej Europie “Wilczego Parku”, w którym będzie możliwość oglądania i filmowania wilków w warunkach zbliżonych do naturalnych. Stobnica jest swoistym “centrum obalania mitów” o tym zwierzęciu.


Dodaj komentarz