Odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek

21 czerwca odbyło się Walne zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek, podczas którego podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania merytoryczne oraz finansowe. Na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi LGD. Uchwalono również budżet LGD na 2010 r.

Dodaj komentarz