Numer rachunku stowarzyszenia

Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek w Multibanku:

08 1140 2017 0000 4802 1053 3927

Do niektórych pism dla członków LGD dołączono błędnie wypełnione polecenie przelewu, za co przepraszamy.

Dodaj komentarz