Zapraszamy na spotkanie dotyczące „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” LGD Kraina Trzech Rzek zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków na spotkanie, które odbędzie się w środę 23 lutego 2011 r., o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.

Wnioskodawcą może być rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o

ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek rolnika.

Dofinansowane to 50 % kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 100.000 zł dla jednego  beneficjenta.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się np. koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych

obiektów budowlanych

2) nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących

budynków mieszkalnych,

3) zagospodarowania terenu;

4) zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

6) zakupu środków transportu,

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie  poniższego formularza zgłoszeniowego:

formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz