Zapraszamy na spotkanie dotyczące Małych Projektów

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków na Małe projekty LGD Kraina Trzech Rzek zaprasza osoby zainteresowane składaniem wniosków na spotkanie, które odbędzie się w środę 23 lutego 2011 r., o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76.

Wnioskodawcą może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna. Maksymalne dofinansowane to 25.000 zł na jeden projekt.

Beneficjenci „Małych projektów” mogą ubiegać się o refundację 70 % kosztów poniesionych na np. : udostępnianie urządzeń i sprzętu, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia budowę, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, kultywowanie  miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie  poniższego formularza zgłoszeniowego:

formularz zgłoszeniowy

Dodaj komentarz