Szkolenie „Wielkopolska 2015. Działania samorządów lokalnych Wielkopolski na rzecz skutecznego świadczenia usług e-administracji oraz zapewnienia mieszkańcom dostępu do Internetu”

1 lutego w Urzędzie Miejskim w Obornikach przedstawiciele Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii przeprowadzili szkolenie dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych  oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawiono na nim  potrzeby i możliwości inwestowania w kompetencje cyfrowe mieszkańców (szkolenia, warsztaty) oraz  infrastrukturę techniczną w regionie.

Uczestnicy zostali zapoznani z możliwościami pozyskania dofinansowania na projekty dot. społeczeństwa informacyjnego, zarówno ze źródeł pochodzących z Unii Europejskiej jak i ze środków krajowych.

Uczestniczący w spotkaniu pracownicy biura LGD  zaprezentowali możliwości  dofinansowania tego typu projektów za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małych projektów”, których zakres obejmuje m.in. udostępnianie urządzeń i sprzętu (np. urządzeń i sprzętu komputerowego, umożliwiającego dostęp do Internetu) oraz organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym.

Dodaj komentarz