Formularz zgłoszeniowy – szkolenia i spotkania informacyjne

Poniżej zamieszczamy formularz zgloszeniowy. Chętnych do udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych prosimy o wypełnienie. Automatycznie zostanie on wysłany do Biura LGD.

Biuro LGD rejestruje wszystkich zgłoszonych uczestników i nie wysyła dodoatkowych potwierdzeń uczestnictwa.

fomularz zgłoszeniowy

Propozycje spotkań aktywizacyjnych i szkoleń.

Dodaj komentarz