Zmiany w budżecie i harmonogramie ogłaszania naborów

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aneksu umowy ramowej uległ zmianie budżet Lokalnej Strategii Rozwoju:

limity środków na działania osi 4 LEADER

oraz Harmonogram przewidywanych terminów ogłaszania naborów wniosków na poszczególne działania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek:

harmonogram przewidywanych terminów ogłaszania naborów wniosków

Dodaj komentarz