Trwa realizacja Małych projektów

W okresie międzyświątecznym Kółko Rolnicze w Skrzetuszu zorganizowało warsztaty plastyczne dla najmłodszych mieszkańców swojej miejscowości. Spotkanie było elementem małego projektu, na którego realizację, za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek uzyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zakładał umieszczenie w budynku świetlicy wiejskiej tablic, z których jedna przeznaczona będzie do przypomnienia historii Skrzetusza a druga do przybliżenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych miejscowości. Dzieci i młodzież zawarły w swych pracach najciekawsze ich zdaniem krajobrazy.

Dodaj komentarz