Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska

Do 15 stycznia 2011 r.  można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnioski o dofinansowanie „pozostałych” przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska (lista zadań priorytetowych znajduje się na stronie WFOŚiGW) .

lista przedsięwzięć priorytetowych

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne zainteresowane jednostki powinny składać wnioski w Biurze WFOŚiGW na adres: ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań, tel. 061/ 845-62-00, fax: 061/841-10-09.

Wzory obowiązujących w 2011 r. wniosków o przyznanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia inwestycyjne wraz z załącznikami, dostępne są na stronie internetowej http://www.wfosgw.poznan.pl/Rok-2011.html  oraz w Biurze WFOŚiGW w Poznaniu.

Dodaj komentarz