Zakończony nabór na wolne stanowisko

Informujmy, że w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych dokonano wyboru Pani Małgorzaty Bulińskiej – Drobnik na stanowisko specjalisty ds. promocji w Biurze LGD.

Dodaj komentarz