Kluby zabawowe w Krainie Trzech Rzek

Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek już wkrótce zamierza ogłosić konkurs dla sołectw, stowarzyszeń organizacji i grup nieformalnych. Podmioty te będa mogły ubiegać się o wyposażenie i prowadzenie we wskazanych przez siebie miejscach (świetlicach, klubach) Klubów Zabawowych dla dzieci w wieku 2-5 lat.

LGD Kraina Trzech Rzek planuje zakupić wyposażenie Klubów (zabawki, mebelki, materiały edukacyjne) oraz zapewnić dzieciom opiekę  animatora. Jest to ogromna szansa dla miejscowości, gdzie nie funkcjonują żadne formy opieki przedszkolnej.

Juz wkrótce na naszej stronie interntowej ukaże się ogłoszenie o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy.

Dodaj komentarz