Szkolenie "Wdrażanie projektów współpracy"

Przedstawiciele  LGD Kraina Trzech Rzek wzięli udział w szkoleniu pt. „Wdrażanie projektów współpracy” przygotowanym przez Zespół Rozwoju Wsi Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.  Prelegenci – pracownicy wydziałów wdrażania i płatności departamentu PROW UMWW przybliżyli tematy związane z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektów współpracy. Każda LGD ma obowiązek zrealizować projekt we współpracy z inną lokalną grupą działania lub jednostką utworzoną na podobnych zasadach – będącą partnerstwem sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego.

Dodaj komentarz