Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek

W środę 23 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek.Głównymi tematami było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Zarządowi oraz uchwalenie nowego statutu naszej organizacji. Przedstawiono bieżące  informacje o właśnie realizowanym konkursie „Wieś jak marzenie” ,  przeprowadzonych naborach wniosków oraz planach stowarzyszenia na przyszłość.

Dodaj komentarz