Materiały na Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek

Poniżej zamieszczone zostały projekty uchwał oraz inne dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i aktywnego udziału w spotkaniu.

  1. Porządek zebrania, projekty uchwał na WZC 23 czerwca 2010 r.
  2. Statut LGD (17.06.2010)
  3. Planowany budżet LGD w roku 2010
  4. Regulamin Zarządu (17.06.2010)

Dodaj komentarz