Lista wniosków złożonych w terminie – "Odnowa i rozwój wsi"

W poniedziałek 17 maja 2010 minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi”. W wyznaczonym czasie do biura LGD wpłynęło 6 wniosków.

Lista wniosków złożonych w terminie ORW 2010